Práškový absorbent pro vodní roztoky HYDROABSORBER 10 kg Faren

6 756 

(270.24 EUR vč. DPH - Zaplatit v EUR můžete při platbě převodem.)

Katalogové číslo: FAR1906 Kategorie:

Popis

HYDRO ABSORBER rychle absorbuje jakýkoliv roztok obsahující vodu.nMikrogranule HYDRO ABSORBERU reagují charakteristickým způsobem –npři kontaktu s vodními roztoky okamžitě nabobtnají díky velice rychlémunnasávání okolního roztoku (během 30 – 60 sekund). Absorpce je kompletněnzakončena tvorbou kulových částic gelové konzistence. V tomto stádiu lzenpotom absorbovaný materiál odstranit pomocí koštěte s tuhými štětinami.nHYDRO ABSORBER neuvolní absorbovanou kapalinu zpět do prostředí,nk tomuto jevu dochází až po velice dlouhé době. Je srovnatelně účinný jaknpro pH neutrální tak i pro kyselé či bazické roztoky. Je vyjímečně účinný,,npouze 10 g produktu je schopno absorbovat 100 – 200 g roztoku (provedenínje nejúčinnější, když je objem vodního roztoku rozprostřen na co největšínplochu), jinými slovy 10 až 20 násobek vlastní hmotnosti. HYDROnABSORBER je ideální absorbent pro všechny možné havárie – zde jsounuvedeny ty nejdůležitější:nChladící emulze, olejové emulzenKyselá odmašťovadlanVodní roztoky glykolunZbytky průmyslového čištěnínTekutiny organického původu (krev, moč, kejda)nKaly, které nejdou odstranit jinak.nVýrobek je vynikající při zvládání kontinuálních úkapů (stroje používajícínemulze, sběrné nádrže na kejdu, technické místnosti s bojlery, chladící antopná zařízení, kondenzační nádrže chladících systémů. Jeho použitím lzenvytvořit bariéry vhodné velikosti o objemu odpovídajícímu úkapu na rozdíl odnmechanických bariér.nVýrobek je zcela netoxický a nehořlavý. Produkt plně vyhovuje bezpečnostnínlegislativě na pracovišti.nJAK Pro jednorázové čištěnínNasypejte odpovídající množství HYDRO ABSORBERu na vyteklou kaluž anpočkejte, až se částice nasytí roztokem. V průběhu této operace využijtenkoště s tuhými štětinami k rozestření částic po celé ploše kaluže tak, aby senusnadnila absorpce roztoku. Poté nasycené částice smeťte a odstraňte.nPro zachycení kontinuálního úkapunVytvořte z částic bariéru odpovídající velikosti a objemu kolem zasaženéhonmísta. HYDRO ABSORBER zabrání úniku průsakem skrz bariéru, jak tomunbývá u běžných materiálů.nPozn. HYDRO ABSORBER transformuje vodní roztoky na gely, které lzenodstranit mechanicky běžně smetením. Opomenete-li částečky gelu nanpodlaze po jejím očištění, mohou eventuálně zapříčinit nehodu, protože jsounkluzké. Je proto nezbytně nutné prostor dokonale očistit. Produkt jennevhodný pro použití v místech určených pro chůzi.