Tekutina obsahující MoS2 proti okujím při svařováni WELD EXTRA

354 

(14.16 EUR vč. DPH - Zaplatit v EUR můžete při platbě převodem.)

SKU: FAR0237 Category:

Description

Primárně je WELD EXTRA antiadhezivní přípravek pro strojní svařování sensvařovacím drátem: neobsahuje silikon a nabízí vynikající parametry. Lze jentaké použít k zajištění dobré ochrany povrchu kovů, kterou lze získat pomocíndvou lehkých nástřiků produktu WELD EXTRA, která je obecně podnhodnotou tloušťky 6 mikronů.nA konečně, produkt lze použít jako suchý lubrikant (mazací prostředek) pronspeciální účely, jak je popsáno níže. Existuje mnoho důvodů, proč zvolitnWELD EXTRA a tyto důvody se mění podle typu použití.nMožná využití produktu jsou popsána zde:nAntiadhezivní prostředek pro svařování se svařovacím drátem.nTepelně odolná molekula v produktu WELD EXTRA je nemodifikovanýnpolysiloxan, stejně jako ve většině dalších komerčních produktůn(transparentní kapaliny jako ochrana proti okujím), která se spaluje kolemnteploty 200 °C. V tomto výrobku je aktivním přídavkem bisulfid molybdenun(MoS?), který mezi svými jinými vlastnostmi zahrnuje odolnost proti vysokénteplotě.nJe jasné, že vlastnosti jako trvanlivost a efektivita produktu WELD EXTRAnjako antiadheziva jsou neporovnatelné s výrobky nižší třídy, zejménans ohledem na využití při svářecích hořácích, kde teplota často překračujenhodnoty 800 až 900 °C. Nevytvá ří žádnou formu kouřových zplodin. Produktnlze aplikovat přímo na roli drátu, kde potom chrání proti vlhkosti a usnadňujenpohyb drátu uvnitř podavače. Kapičky při svařování nebudou ulpívat nanhořáku ani na opracovávaném kusu po mnoho hodin od aplikace produktu.nAntikorozní ochrananWELD EXTRA obsahuje disperzi velmi jemného prášku bisulfidu molybdenun(MoS?) v pryskyřici. Tento MoS? se vyznačuje dobře dokumentovanýminochrannými a antikorozivními vlastnostmi.nSynergie mezi práškem a pryskyřičným pojivem vytváří přilnavý film, který lzenlakovat a který je odolný proti otěru i vysokým teplotám (do 1000 °C). Jehonmatně šedé zabarvení je typické pro sloučeniny tohoto bisulfidu. Vytvářenýnfilm uschne v několika málo sekundách po aplikaci a má velmi malountloušťku (okolo 6 mikronů při nástřiku ve dvou vrstvách), což dovoluje jehondalší zpracovatelnost i v situacích, kde by normální nalakování povrchunnebylo vhodné, viz ochrana kolejnic, ozubnic nebo kluzných částí ve strojíchna zařízeních . V případě potřeby lze WELD EXTRA odstranit hadremnsmočeným syntetickým ředidlem nebo například produktem Faren WASHn1000.nSuchý lubrikantnV některých případech se vyžaduje odstranění tření zajištěné produktem vnsuché fázi, jinými slovy bez olejů nebo mazacích vazelín.nV takovém případě je WELD EXTRA ideální: MoS? se rozsáhle využívá jakonaktivní přísada ve sloučeninách olejů a vazelín obzvlášť vhodných přinaplikacích s vysokou teplotou.nNapříklad je ideální pro mazání motokrosových speciálů jezdících nanprašném nebo pískovém podloží, ozubnic přepravního násypníkunv cementárnách, válců přepravního pásu při podávání krmiv živočichům,npřepravních řetězů v tunelové vypalovací peci, ve výrobnách pleteného zbožínatd. Jinými slovy, produkt je ideální kdekoliv, kde je vyžadováno mazání beznvazelín a kde je nutné zachovat odolnost materiálů vůči vysokým teplotám.nJAK Proti rozstřikunEnergicky protřepejte aerosol, dokud není slyšet ťukání korálku. Pokračujtenv protřepávání po dobu ještě nejméně 1 minutu a potom aplikujte jedennnebo dva lehké nástřiky na hořák ze vzdálenosti 15 až 20 cm a rovnoměrněnpokryjte povrch. Stejný postup může lze aplikovat k zabránění adheze okujínna zpracovávaném kusu.nNejlepší výsledky se získají při ošetření nátrubku v ranních hodinách, kdy jenchladný, předtím než je hořák nastaven. V každém případě však může býtnprodukt použit jak na studený tak i na horký hořák, který by ale neměl býtnpříliš rozžhaven. Ochrana trvá 2 až 5 krát déle než u běžnýchnantiadhezivních výrobků.nOchrana proti korozinProtřepejte jak je uvedeno výše a potom nastříkejte na čistý suchý povrch zenvzdálenosti 20 cm s rovnoměrným pokrytím povrchu Vyčkejte po dobu asinjedné minuty a poté aplikujte druhý nástřik. Je důležité, aby se v těchtondvou nástřicích neobjevily žádné kapky nebo žmolky. Po operaci by měla býtnošetřovaná plocha rovnoměrně šedá bez odhalených míst. Aerosol postačínobsahem na plochu 1,5 až 2 m².nSuchý lubrikantnPoužijte stejný způsob jak je popsáno pro „ochranu proti korozi“. Obvyklenpostačí jeden nástřik pro obdržení dostatečného lubrikačního účinkuns potlačením tření bez hromadění materiálu nebo vazelín.nKDE Stroje pro svařování se svařovacím drátemnOchrana ocelových konstrukcí, matric, svárů, vodítek a ozubnicnHořáky kotlů, kotle, odsávací potrubí, kryty motorůnLicí a lisovací formynPohybující se části v prašných provozech, kde nejsou těžká zatížení.